ชุดคิท ผลิตชุดคิท โครงงานอิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบชุดคิทออกแบบวงจร
   
ชุดคิท เซ็นเซอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบวงจร สอบถามปัญหา ชุดคิท ผลิตชุดคิท โครงงานอิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบชุดคิทออกแบบวงจร  
 
 
 
สินค้า
ชุดคิทและชุดประกอบ
ชุดคิท เอส.ซี.อิเล็กทรอนิกส์
ชุดคิทไมโครคอนโทรลเลอร์
ชุดคิท หุ่นยนต์
พลังงานโซลาร์เซลล์
อินเตอร์คอม อุปกรณ์ต่อพ่วงโทรศัพท์
ขยายเสียง ปรับแต่งเสียง วงจรต่อพ่วงวงจรขยายเสียง
แหล่งจ่ายไฟ
วงจรตรวจจับ วงจรเตือนภัย วงจรกันขโมย
วงจรควบคุมไฟ AC ด้วยแสง เสียง รีโมท
วงจรตั้งเวลา
วงจรสร้างเสียงสัญญาณ เสียงดนตรี
วงจรเสียงสัตว์
ไฟแสดงผล
วงจรตรวจเตือน
วงจรทั่วไป
 
เซ็นเซอร์ชุดคิท
เซ็นเซอร์ทั่วไป
 
IC
Transistors
Resistor
Capacitor
Relay
เครื่องมือ
เครื่องโปรแกรมไอซี
ป้ายไฟ LED
 
 
ออกแบบวงจร
ผลิตชุดคิท
 
 

โครงงานอิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบชุดคิทออกแบบวงจรรับทำชุดคิดและออกแบบชุดคิทตามความต้องการของลูกค้า

รับทำตั้งแต่ 1 ชุด 10 ชุด 50ชุด ขึ้นไปฟรีค่าออกแบบ และ 100 ชุดขึ้นไป

รับผลิตชุดคิทให้กับ ร้านค้า บริษัท , โรงงาน , สถาบันการศึกษา , หน่วยงานราชการ บุคคลทั่วไป เพื่อนำไปจำหน่ายและใช้งาน

   
ชุดคิทที่เราจำหน่ายจะมี 2 แบบ
1.แบบชุดคิทที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป
2.แบบชุดคิทเฉพาะของ เอส.ซี.อิเล็กทรอนิกส์
 
วงจรเตือนแบตเตอรี่  
วงจรตั้งเวลาการปิด PIC16F627A  
วงจรวัดระยะ  
วงจรไฟLED  
เพิ่มเติม
บอร์ดควบคุมอุรหภูมิและความชื้น  
รีโมทควบคุม  
บอร์ดควบคุมอุณหภูมิ -55 ถึง +125 องศา  
บอร์ดตั้งเวลาหยอดเหรียญเครื่องซักผ้า 2 หลัก  
เพิ่มเติม
 
พัดลมขนาดเล็กใช้งานโซลาร์เซลล์ ไฟกระพริบสลับใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ LED 2   ดวง
ไฟในสวนใช้โซลาร์เซลล์  LED 5   ดวง    
ไฟกระพริบเตือนใช้โซลาร์เซลล์ LED 5   ดวง    
ไฟกลางคือใช้โซลาร์เซลล์ LED 5   ดวง    
เพิ่มเติม
อุปกรณ์ต่อพ่วงโทรศัพท์
 
บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ เครื่องดักฟ้งเสียงจากสายโทรศัพท์  
ขยายเสียงสนทนาทางโทรศัพท์
แสดงสภาวะโทรศัพท์  ด้วย LED
 
กริ่งโทรศัพท์  กำลังสุง  10 w โฮลสายโทรศัพท์ด้วยเสียงดนตรี  
พ่วงเสียงกริ่งโทรศัพท์ พร้อมบัซเซอร์
เครื่องรับโทรศัพท์แบบง่าย
 
เพิ่มเติม
ขยายเสียง  ปรับแต่งเสียง  และวงจรต่อพ่วง
 
ขยายเสียง IC  2W    อเนกประสงค์ เพิ่มเสียงทุ้ม  ไอชี   สเตอริโอ  
เครื่องขายเสียงสำหรับครู
ลาวด์เนส สเตอริโอ 12 v   
เพาเวอร์แอมป์ BTL  15+15w สเตอริโอ เพาเวอร์แอมป์ OTL 30+30 w.  สเตอริโอ R1%  
ซุปเปอร์โทน- คอนโทรล  สเตอริโอ
เพาเวอร์แอมป์ OTL 100+100 w.  สเตอริโอ R1%
 
เพิ่มเติม
แหล่งจ่ายไฟ  เพาเวอร์ซับพลาย และเร็กกูเลเตอร์
 
ไฟฉุกเฉิน  รุ่นประหยัด กับ BATT. 6V เครื่องเพิ่มไฟ  12  โวลท์  เป็น 15-24  โวลท์  
ควบคุมความเร็วมอเตอร์  DC 12 V. 0-20 W. เครื่องชาร์จถ่านลิเทียนโพลิเมอร์  
เร็กกูเลเตอร์ 0-30v.  1 a. วงจรชาร์จแบตเตอร์มือถือตอนฉุกเฉิน  
เร็กกูเลเตอร์ 0-50 v. 3a. เร็กกูเลเตอร์ 1,5,3,5,6,9,12v.,1a พร้อมซีเล็คเตอร์ปรับ
เพิ่มเติม
ตรวจจับ  เตียนภัย   และกันขโมยต่างๆ
 
ยามอิเล็กทรอนิคส์  พร้อมลำโพง ตรวจจับผู้บุกรุกพร้อมลำโพง  หน่วงเวลาเข้า-ออก
กันขโมยรถยนต์  หน่วงเวลาเข้า-ออก กันขโมยขนาดเล็ก  พร้อม สวิตช์แม่เหล็ก
กันขโมยรถยนต์   ตรวจจับการสตาร์ท กันขโมยแบบสัมผัส  ลูกบิดประตู
กันขโมยอินฟาเรด  ตัวรับ –ตัวส่ง พาสซีพ  อินฟาเรด  เซ็นเซอร์
เพิ่มเติม
ควบคุมไฟ AC ด้วยแสง เสียง รีโมท
 
สวิตช์ทำงานด้วยแสง สวิตช์สัมผัส  2ระบบ  
สวิตช์ควบคุมแสง  (เปิด  ปิด) สวิตช์ควบคุมด้วยเสียง  เปิด-ปิด  
สวิตช์เปิดไฟกลางคือ  DC 12V  รีโมทอินฟาเรด 50 ฟุต 1ช่อง  รับและส่ง  
สวิตช์เปิดไฟกลางคือ เครื่องตัดต่อปัมน้ำ   2 ระดับ  
เพิ่มเติม
วงจรตั้งเวลา
 
สวิตช์ตั้งเวลา  0-3  ชั่วโมง  วอลลุ่มปรับ    
สวิตช์สลับเปิด- สลับปิด 0-180  นาที    
สวิตช์ตั่งเวลาดิจิตอล  0-20  ชั่วโมง รุ่นใหม่    
สวิตช์ตั่งเวลา เปิด-ปิด 0- 180  นาที อเนกประสงค์    
เพิ่มเติม
วงรเสียงสัตว์
 
เสียงลิง  IC  ดิจิตอล  พร้อมลำโพง เสียงแกะ IC  ดิจิตอล  พร้อมลำโพง  
เสียงช้าง  IC  ดิจิตอล  พร้อมลำโพง เสียงไก่ขัน IC   ดิจิตอล  พร้อมลำโพง  
เสียงวัว IC   ดิจิตอล  พร้อมลำโพง เสียงแกะ IC  ดิจิตอล  พร้อมลำโพง  
เสียงสิงห์โต     IC    ดิจิตอล  พร้อมลำโพง
เสียงกบ IC   ดิจิตอล  พร้อมลำโพง
 
เพิ่มเติม
วงจรสร้างเสียงสัญญาณ เสียงดนตรี
 
เสียงแก้วแตก  IC  ดิจิตอล  พร้อมลำโพง ซุปเปอร์ไชเรน  2 เสียง พลังงานสุง  10 w  
เสียงหวีดร้อง IC   ดิจิตอล  พร้อมลำโพง ไชเรนตำรวจ  พร้อมลำโพง  
เสียงเด็กร้องไห้ IC   ดิจิตอล  พร้อมลำโพง กริ่งสองเสียง (ติ่งต่อง) พร้อมลำโพง  
มินิไชเรน  2   เสียง  พร้อมลำโพง สัญญาณไปเสี้ยว  พร้อมบัชเซอร์  
เพิ่มเติม
คลื่นวิทยุ FM ไมค์ลอย จูนเนอร์ วิทยุรับ-ส่ง

ไมค์ลอย  FM1  ทรานซิสเตอร์   9v

 

จูนเนอร์  FM  ขนาดจิ๋ว

 

วิทยุรับ-ส่ง 27 MHz  พร้อมลำโพง (ชุดละ 2 เครื่อง)

 

แผงสาธิตวิทยุ  AM 7 TR พร้อมลำโพง

 
เพิ่มเติม
ชุดควบคุม
 
หุ่นยนต์   LICON   วิ่งตามแสง ชุดควบคุมหุ่นยนต์  LICON  
หุ่นยนต์ FACON ทำงานตามเสียง ชุดควบคุมหุ่นยนต์  DACON  
หุ่นยนต์ซูมิ่    MICRO  AVR1 SUPER  SUMO ชุดควบคุมหุ่นยนต์  FACON  
หุ่นยนต์ค้นหาสมบัติ MICRO   AVR3 ชุดควบคุมหุ่นยนต์  SECON  
เพิ่มเติม
ไฟกระพริบ ไฟแสดงผล และไฟเกมส์ต่างๆ
ไฟกระพริบ แบบทั่วไป  
ไฟกระพริบ แบบมีรูปแบบ  
เกมส์  
ไฟกระพริบ แบบสัญลักษณ์  
เพิ่มเติม
   

 

 

จำหน่ายชุดคิท__scelectronickit@hotmail.com______Tel. 0890197769